Integracja z platformą SEKAP

Gminy biorące udział w projekcie przystąpiły do projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP), realizowanego przez jednostkę Województwa Śląskiego – Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.

 

SEKAP to strategiczny dla rozwoju regionu innowacyjny projekt samorządów gmin i powiatów Województwa Śląskiego, który swoim zakresem obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej, działania analityczne związane z przygotowaniem organizacyjnym do wdrożenia powyższego środowiska, a następnie zarządzania działaniami związanymi ze świadczeniem usług publicznych. Efektem realizacji projektu jest modernizacja administracji samorządowej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacji i komunikacji. Dzięki realizacji projektu wzrasta poziom usług administracyjnych dla mieszkańców i przedsiębiorców świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększa się efektywność pracy administracji m.in. w zakresie realizacji tych usług.
Poprzez integrację ESOD z platformą SEKAP interesanci będą mogli m.in. dokonywać płatności elektronicznych, składać elektroniczne wnioski do urzędów czy też śledzić postęp realizacji zgłoszeń. Poprzez zastosowanie takiego rozwiązania w wyniku uruchomienia usług świadczonych drogą elektroniczną w urzędach wzrośnie poziom obsługi petenta. Brak konieczności osobistego stawiennictwa ze strony interesanta w urzędzie pozwoli zaoszczędzić czas, obniżyć koszty oraz przyśpieszyć realizację zadań.