info:

UWAGA! PRZEBUDOWA STRONY - ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY
Od 2016 roku zapraszamy do Galerii Szara w Katowicach, więcej szczegółów na temat aktualnych działań na stronie
www.galeriaszara.pl

powidoki widzialności

24.10 – 20.11

marcin berdyszak /
łukasz skąpski /
grzegorz klaman /
grzegorz sztwiertnia /
konrad kuzyszyn /
leszek lewandowski /
maria pyrlik /
stanisław koba /
robert kuśmirowski /

“Wystawa <Powidoki widzialności> -pisał jej kurator Roman Lewandowski- jest próbą zdiagnozowania poczucia dezorientacji, jaka w społecznym i indywidualnym odbiorze spowodowana została przez konwersję przestrzeni ‘widzialności’. Z jednej strony otaczające nas obrazy niosą z sobą symboliczną przemoc, z drugiej znów – coraz częściej wskazują same na siebie, trwając jakby w oderwaniu od społecznego kontekstu. Zmiany te są reperkusją wielu równoległych, choć często niepowiązanych wzajemnie procesów, których źródeł można doszukiwać się zarówno w utracie przezroczystości języka oraz mediów, jak i również iluzyjnego funkcjonowania otaczającej nas ikonosfery. […] Na ekspozycji znajdą się m.in. artefakty dowodzące, jak dalece zmieniło się nasze postrzeganie świata w trybie postępującej wirtualizacji (Maria Pyrlik, Łukasz Skąpski, Leszek Lewandowski). Pojawią się również prace wyzyskujące potencjał nowych mediów (Grzegorz Klaman, Konrad Kuzyszyn). Nie zabraknie też artystycznej gry – Grzegorz Sztwiertnia podejmie się kolejnej prowokacji i sfabrykuje dialog z teoretyczną spuścizną Władysława Strzemińskiego. Intrygującą próbą wizualizacji ‘niemożliwego’ będą prace Roberta Kuśmirowskiego, który zaprezentuje wytwory fikcyjnego atelier fotograficznego z początku ubiegłego wieku. Malarską dysputą z językiem własnej wizualności, przy równoczesnym odwołaniu do poetyki op-artowskiej, będzie obraz Stanisława Koby. Z kolei obiekty Marcina Berdyszaka to próba przekroczenia kompetencji tradycyjnej rzeźby i kwestionowanie granic pomiędzy prezentacją i reprezentacją.

Wszystkie umieszczone na wystawie prace stanowią mniej lub bardziej celowe nawiązanie do problematyki zachwianej ‘widzialności’. W efekcie – bez względu na to, czy artyści posługują się medium „płaskim”, jednowymiarowym, czy też sięgają po mniej typowe i wielowymiarowe nośniki – prace te ewokują przestrzenność, niekiedy wzbogacaną elementami ironii i iluzoryczności.”

kurator: roman lewandowski

 

 

galeria szara / strefa szarej © 2019 All Rights Reserved

galeria szara / fundacja kultury audiowizualnej strefa szarej / 2012-2016 / some rights reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress