info:

UWAGA! PRZEBUDOWA STRONY - ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY
Od 2016 roku zapraszamy do Galerii Szara w Katowicach, więcej szczegółów na temat aktualnych działań na stronie
www.galeriaszara.pl

wystawa „wolność, równość … sztuka. świat artystyczny między represją a emancypacją”

28.02

udział biorą / participate
Przemysław Kwiek, Jiří Surůvka, Petr Lysáček, Hubert Czerepok, Lenka Klodova, Marek Wasilewski, Artur Żmijewski, Marcin Chomicki, Aleksander Ryszka, Kamil, Stańczak, Jerzy Truszkowski, Rafal Zur, Petr Stark, Jakub Adamec, Pavel Pernický, Pavel M. Smejkal, Jaroslav Koléšek

kurator / curator: Dariusz Fodczuk

„Wystawa „Wolność, równość…sztuka! Świat artystyczny między represją a emancypacją” to wielogłos w dyskusji na temat oddziaływania różnych pól władzy i wpływów na świat artystyczny.

W chwili, w której nie potrafimy już tak głęboko zachłysnąć się wolnością i równością jak było to możliwe na początku III RP chcielibyśmy pokazać kilka różnych postaw wobec kwestii wolności i równości jakie prezentują artyści z Polski i Czech. Wystawa nie była bynajmniej kroniką konfliktu pomiędzy sztuką a Kościołem w Polsce, i nie chcielibyśmy jej do tego tylko sprowadzać, jednakże  pojawiały się tam prace choćby Marka Wasilewskiego czy Huberta Czerepoka, które o tym sporze opowiadały. „Powtórzenie” Artura Żmijewskiego opisywało mechanizm represji, czy też „wojna” jaką Przemysław Kwiek prowadzi od wielu lat w imieniu sztuki z bezdusznym, aparatem władzy to pewne istotne punkty obszaru pomiędzy represją a emancypacją wyznaczone przez polskich artystów.

W czeskiej optyce problem ten nie jest tak jaskrawy jak w Polsce, choć nie znaczy, że nie aktualny.
Dlatego też nie znaleźliśmy tutaj prac głęboko krytycznych, już raczej zachwyt nad wolnością i radość z nieskrępowanej formalnie i moralnie twórczości na przykładzie prac Pavla Pernickiego oraz Petra Lysáčka. Pojmowanie sztuki jako metaterytorialnej republiki wolności, to sposób na ucieczkę Petra Starka i Jakuba Adamca. Z drugiej strony znajdziemy absurdalnie, zabawnie formułowane pytania o śmiertelnie poważną mechanikę totalitaryzmu Jiříego Surůvki. Innym ważnym punktem na tym obszarze będzie, ustawienie w roli opresora, tradycyjnej moralności przez Jaroslava Koléška. Pojawia się również w tej perspektywie kobieta, suwerennie, w nieskrępowany i twórczy sposób przeżywająca własną seksualność, domagająca się uwolnienia od spełniania oczekiwań i krępujących schematów.
Okazuje się, że w tak wyznaczonym polu bardzo wiele prac odnajduje się w omawianym kontekście, wynika to bowiem z tego, że sztuka zawsze jest, w jakimś małym choćby sensie, realizacją postulatu wolności.

galeria szara / strefa szarej © 2019 All Rights Reserved

galeria szara / fundacja kultury audiowizualnej strefa szarej / 2012-2016 / some rights reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress