info:

UWAGA! PRZEBUDOWA STRONY - ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY
Od 2016 roku zapraszamy do Galerii Szara w Katowicach, więcej szczegółów na temat aktualnych działań na stronie
www.galeriaszara.pl

manual

 29.05 – 21.06

artyści zaproszeni do projektu:

Jakub Adamec & Magda Jańczuk,
Guma Guar,
Lenka Klodova,
Stefan Lechwar,
Paracetamol

Manual CC to zestaw “instrukcji dla początkujących i zaawansowanych”, nadsyłanych przez artystów na kartach o formacie A5. Oryginalne karty z grami prezentowane są w gablotach zawierających kopie instrukcji, które pozostają do dyspozycji publiczności. Widzowie mogą własnoręcznie zrealizować pomysły artystów wewnątrz galerii lub poza nią. Kartom towarzyszy program wideo i archiwum materiałów dźwiękowych składające się z prac, które w różny sposób dotyczą gry, instrukcji i partycypacji. Ideą Manual CC jest uczestnictwo widza w procesie tworzenia i przeżywania zjawisk artystycznych od skali projektu, przez własnoręczne wykonanie, aż po “używanie” sztuki – jej funkcjonowanie w przestrzeni społecznej. W projekcie wzięło udział ponad dziewięćdziesięciu artystów z różnych stron świata. Liczba ta, tak jak i liczba użytkowników projektu, stale rośnie.
Podczas wystawy publiczność wybiera instrukcje, które chce realizować. Jednym z założeń projektu jest, że prace można wykonać przy zerowym albo minimalnym nakładzie finansowym. Nie jest ważne, gdzie i kiedy użytkownik zdecyduje się na zrealizowanie projektu artysty. Do wielu prac niepotrzebne są żadne dodatkowe rekwizyty, wystarczy sama wiedza, jak je wykonać. Prezentowane gry są przeznaczone zarówno dla jednego odbiorcy, jak i dla większej grupy osób. Ich “grywalność” (w tradycyjnym ujęciu) bywa dyskusyjna. Są to propozycje konceptualne, polegające na zainicjowaniu jakiejś rozgrywki – z samym sobą, innymi widzami, przechodniami etc. – z reguły z otwartym zakończeniem i niepewnym rezultatem. Trudno też określić, kto jest zwycięzcą rozgrywki.
Manual CC jest propozycją alternatywnego podejścia do ekonomii rynku sztuki. Wszystkie nadesłane przez artystów karty oraz koncepcja projektu udostępnione zostają na licencji Creative Commons, co umożliwia replikowanie projektu w wybranej konfiguracji, bez ograniczeń narzucanych przez system prawa autorskiego.

Manual CC powstał z fascynacji radykalnym konceptualizmem i mail artem. Sam sposób komunikacji między/z artystami przy pomocy pocztówek (mail-art) był powszechny na przełomie lat 60. i 70. W tym kontekście warto przywołać wystawę zorganizowaną przez Pierre’a Restany’ego Art Concept from Europe z 1970, która powstała wyłącznie z prac nadesłanych pocztą bądź też zrekonstruowanych według instrukcji. Związki Manual CC z konceptualizmem są jednak dużo głębsze: dążenie do dematerializacji obiektu artystycznego, rozmyte autorstwo, prymat pomysłu nad wykonaniem, a także osobliwy humor emanujący z wielu realizacji etc.
Istotnym dla Manual CC odniesieniem w historii polskiej sztuki najnowszej jest koncepcja Formy Otwartej Oskara Hansena, rozwijana również przez jego uczniów m.in. Zofię Kulik i Przemysława Kwieka. Stosowana przez nich w latach 70. metodologia oparta była na chęci obalenia istniejącej w tradycyjnym paradygmacie artystycznym nadrzędności artysty nad odbiorcą. W tym rozumieniu artysta tworzy jedynie pewną “ramę”, “kontekst dzieła”, do którego zaprasza widza, by ten partycypował w jego powstawaniu. Sztuka staje się zaś językiem, dzięki któremu można się swobodnie porozumiewać.

Słowa, osoby i zjawiska kluczowe dla projektu to: Fluxus, John Baldessari, eksperymentalna muzyka z lat 60., fenomen usług pocztowych, NET Jarosława Kozłowskiego i Andrzeja Kostołowskiego, Robert Barry, warcaby, niektóre przepisy kulinarne, Dot Dot Dot, Marcel Duchamp, Oblique Strategies Briana Eno, Simon Starling, Andrea Fraser, poor-design, Ryszard Winiarski, Martin Creed,
Liam Gillick, Michael Asher, ruch Dogmy, John Cage, Felix Gonzales-Torres, Mark Lombardi, spam o wygraniu wielkiej fortuny, Cabinet Magazine, zniknięcie Jana Bas Adera oraz wiele innych osób i zdarzeń.
Pierwsza wystawa Manual CC miała miejsce w bytomskiej Galerii Kronika we wrze­śniu 2007. Od tego czasu projekt materializował się w różnych postaciach: książki – podręcznika, drukowanej wkładki do magazynu, kalendarza, stołu z instrukcjami w holu galerii, załączników do e-maili czy e- wystawy. Ostatni pokaz Manual CC miał miejsce podczas trwania 5. Berlin Biennale w berlińskim Projektraum Uqbar, będąc częścią projektu Alfabet Kroniki.
Instrukcje gier jako takie nie są przedmiotem prawa autorskiego. Wszystkie dostarczone przez artystów karty z grami są dostępne na licencji “Creative Commons. Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 2.5 Polska”. Szczegółowe warunki licencji są dostępne na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/pl/

Na mocy tej licencji, artyści będący autorami instrukcji zrzekają się większości praw i wyrażają zgodę na wykorzystanie stworzonych przez nich kart z grami w dowolny sposób – pod warunkiem, że:
– poda się imię i nazwisko autora oraz projekt “Manual CC” jako źródło oryginalnego tekstu;
– zamieści informację licencyjną zawierającą powyższą nazwę licencji;
– udostępni utwory zależne na tej samej licencji. Szczegółowe warunki licencji są dostępne na stronie:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/pl/

Artyści biorący udział w projekcie to m. in.:
4!, Mark Aerial Waller, Paweł Althamer, Vasil Artamonov & Alexey Klyukov, Anatka Barczewska, Zbyněk Baladrán, Kuba Bąkowski, Bas van Beek, Anca Benera, Sanford Biggers, Tomek Bierkowski, Rahim Blak, Agnieszka Brzeżańska & Marek Raczkowski, Karin Bühler, Yane Calovski, Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová, Martin Conrads, Holly Crawford, Agnieszka Chojnacka, Hubert Czerepok, Jiří David, Oskar Dawicki, Marjan Denkov, Christoph Draeger, Stanisław Dróżdż, Drumlander/ Louis Blackburn & Angelo Vermeulen, Elshopo, Pola Dwurnik, Marcius Galan, Rainer Ganahl, Haimo Ganz, Ingo Gerken, Simon Goldin & Jakob Senneby, Leszek Golec & Tatiana Czekalska, Ryszard Górecki, Henry Grahn, Marek Glinkowski, Grupa Whitney Houston: Paulina Ołowska & Bartek Przybył & Aleksander Wawrzyniak, Björn Hegardt, Daniel Heer, Małgorzata Jabłońska & Piotr Szewczyk, Jesper Jargil, Łukasz Jastrubczak, Olivier Kosta -Thefaine, Jiří Kovanda, Elżbieta Krajewska, Anna Krenz, Igor Krenz, Paweł Kruk, Wojtek Kucharczyk, kuda.org, Agnieszka Kurant, Robert Kuśmirowski, Dominik Lang, Maciej Landsberg, Jan Löchte, Sara MacKillop, Anna Mandoki, Katharina Marszewski, Christian Mayer & Yves Mettler, Asier Mendizabal, Nuria Montiel, Bartek Mucha, Jacek Niegoda, Anna Niesterowicz, Nick Oberthaler & Julien Diehn, Parfyme, Dan Perjovschi, Ben Petersen, Robert Rumas, Wilhelm Sasnal, Jadwiga Sawicka, Jochen Schmith, Maciej Sieńczyk, Janek Simon, Jiří Skála, Kateřína Šedá, Škart, Bruno Steiner, Rudolf Steiner, Kamen Stoyanov & Vasilena Gankovska, Paweł Susid, Superflex, Tomáš Svoboda, Grzegorz Sztwiertnia, Tomáš Vaněk, Joanna Warsza, Olav Westphalen, Franziska Wicke, Adam Witkowski, Julita Wójcik, Honza Zamojski, Florian Zeyfang

Program wideo:
Zbyněk Baladrán 1,2,4,8,16…, Agnieszka Brzeżańska & Marek Raczkowski, Wojna Daniel Heer Interval, Igor Krenz , Znajdź odpowiednią ilość szczegółów, Kateřína Šedá, There’s nothing there, Lucia Tkáčová & Anetta Mona Chisa How to make a Revolution
Koncepcja Manual CC jest efektem seminarium kuratorskiego w ramach Muzealniczych Studiów Kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w którym uczestniczyło 12 kuratorek: Marianna Dobkowska, Magdalena Drągowska, Anna Grajewska, Ewa Kobylarczyk, Magdalena Lipska, Cecylia Malik, Noriko Nagashige, Agnieszka Pindera, Monika Rendzner, Anna Sulich, Magdalena Tarnowska Torbus, Marika Zamoj­ska

Współpraca: Kronika, Bytom

 

Kuratorzy edycji: Joanna Rzepka & Łukasz Dziedzic
Koncepcja ekspozycji kart: Michał Latko


galeria szara / strefa szarej © 2019 All Rights Reserved

galeria szara / fundacja kultury audiowizualnej strefa szarej / 2012-2016 / some rights reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress