info:

UWAGA! PRZEBUDOWA STRONY - ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY
Od 2016 roku zapraszamy do Galerii Szara w Katowicach, więcej szczegółów na temat aktualnych działań na stronie
www.galeriaszara.pl

mediacje | performatywność

8.12.2010 – ?

Mediacje
vol. III performatywność /performativity

artyści/
1A2V1,
Piotr Ceglarek,
Dariusz Fodczuk,
Arti Grabowski,
Łukasz Gronowski,
Bartek Kujawski,
Radim Labuda,
Józef Robakowski,
Adam Witkowski

koncerty
 /  stary targ / 
1A2V1 / 8bit, visual [cz]*,
8 rolek  / happy hardcore/grindcore/punk [pl]

Do trzeciej, ostatnie części cyklu Mediacje zostali zaproszenie artyści poruszający się w obrębie procesualności, „dziania się” czy interakcji, są to hasła wywoławcze dla „Performatywności” prezentującej realizacje powstające często „na żywo”, reagujące na otoczenie, bądź też wymagające ingerencji odbiorcy.

Mediacje są próbą prezentacji współczesnych trendów i tendencji w sztuce operującej audiowizualnością. Rozpatrywane w trzech kontekstach: Środowisko, Przestrzeń, Performatywność, eksplorują przenikające się przestrzenie wypowiedzi artystycznych wykorzystujących współczesne media cyfrowe.

Najbardziej interesującym wydaje się być moment styku i interakcji pomiędzy audio a wideo, a także siła performatywności tych mediów w bezpośrednim zderzeniu z odbiorcą. Istotny dla projektu jest również kontekst historyczny przybliżający przebieg rozwoju sztuki wykorzystującej multimedia.

Na projekt złożyły się wystawy, projekcje filmowe, spotkania i dyskusje oraz koncerty i performances.

Podsumowaniem projektu stanowi publikacja składająca się z katalogu oraz płyt CD i DVD z wybranymi pracami.

Kuratorzy organizatorzy projektu:
Joanna Rzepka-Dziedzic, Łukasz Dziedzic

galeria szara / strefa szarej © 2019 All Rights Reserved

galeria szara / fundacja kultury audiowizualnej strefa szarej / 2012-2016 / some rights reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress