info:

UWAGA! PRZEBUDOWA STRONY - ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY
Od 2016 roku zapraszamy do Galerii Szara w Katowicach, więcej szczegółów na temat aktualnych działań na stronie
www.galeriaszara.pl

lidia krawczyk | wojtek kubiak | zaburzenia

19.01 – 22.02

Emocje, które wywołują w nas ludzie, zjawiska czy zdarzenia trudno czasami wyrazić słowami. To, co przeżywamy, jest często niezrozumiałe dla innych. Choć znamy tyle słów, nie potrafimy nazwać naszych wewnętrznych stanów. Ekspresja właśnie poprzez twórczość pomaga dotrzeć nam do tego, co jest w głębi nas – lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz otaczający nas świat. Zdeformowane twarze to zniekształcone uczucia, które trudno wydobyć z wnętrza siebie, ale to także wynik tłumienia w sobie trudnych, zagrzebanych emocji. Puchnąc wykrzywiają nasze postrzeganie rzeczywistości, stajemy się niewolnikami własnej zniekształconej i zaburzonej świadomości. Uwidoczniona intensywność wyrażania uczuć, przesunięte granice – w ten sposób powstały obrazy, które odbieramy jako nienaturalne. Wykrzywione w grymasie twarze patrzą na nas z obrazów niczym monstra.

Na wystawie w Galerii Szara pokazaliśmy obrazy z kilku cykli malarskich. Połączone w całość stały się nową narracją, zbudowały historię przechodzenia z pokolenia na pokolenie nierozwiązanych rodzinnych niedopowiedzeń, żalów, poczucia krzywdy i niesprawiedliwości.
Dotyczyły zmiany i odmiennego sposobu postrzegania obrazu – nie jako towaru, lecz raczej jako płaszczyzny znaczeniowej, która niesie ze sobą konkretny potencjał dekonstrukcyjny. Problemy poruszane w poszczególnych pracach dotykały zagadnienia zaburzeń postrzegania rzeczywistości (w tym widzenia), zaburzeń funkcjonowania instytucji jaką jest rodzina, zaburzeń konwencji malarskiej, w tym formalnych, związanych z samą materią malarską. Projekt ten zawierał wątki autorefleksyjne. Dotyczył bowiem w równym stopniu naszych osobistych zaburzeń oraz tego, w jakim stopniu nasze doświadczanie rzeczywistości jest kształtowane przez nieuświadomione i wyuczone przez lata lęki.

Lidia Krawczyk (ur. 1979, Kraków), Wojtek Kubiak (ur. 1978, Kraków) – realizują obrazy, fotografie i wideo. Przestrzenią ich poszukiwań są zagadnienia płci, seksualności, społecznych struktur władzy oraz hegemonii. Wspólne projekty zaczęli realizować w 2004 roku.
Lidia Krawczyk jest absolwentką Instytutu Sztuk Audiowizualnych oraz Podyplomowych Studiów Gender na Uniwersytecie Jagiellońskim. Artystka, medioznawczyni, krytyczka sztuki, kuratorka wystaw. Zajmuje się krytyką feministyczną. Pracuje w Bunkrze Sztuki.
Wojtek Kubiak jest absolwentem Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie od 2003 roku jest asystentem. W 2005 roku został laureatem Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa. Laureat Stypendium Ministra Kultury (1999, 2003/2004), Stypendium Grazelli (2007) oraz Stypendium Młoda Polska (2008).

więcej informacji o artystach na stronie: http://krawczykkubiak.blogspot.com/

galeria szara / strefa szarej © 2019 All Rights Reserved

galeria szara / fundacja kultury audiowizualnej strefa szarej / 2012-2016 / some rights reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress