info:

UWAGA! PRZEBUDOWA STRONY - ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY
Od 2016 roku zapraszamy do Galerii Szara w Katowicach, więcej szczegółów na temat aktualnych działań na stronie
www.galeriaszara.pl

projekt otwarty – opis

Projekt Otwarty opierał się na idei wolności jako sile, pozwalającej na doświadczanie ekspresji oraz budowanie nowych jakości poprzez różnorodność i otwartość na to, co inne i nieznane.

Główną ideą „Projektu_Otwartego” była współpraca Polskich i Czeskich artystów, kuratorów, studentów, przybliżenie obrazu sztuki współczesnej tych krajów. Projekt planowany jako impreza cykliczna, podzielony został na dwie części, każda z nich kończyła się wystawą. Odbył się wybór artystów oraz wspólne opracowanie koncepcji wystawy. Dodatkowo odbyły się spotkania, prezentacje i wykłady. Każdą odsłonę projektu przygotował inny kurator, który wyszukał, polskich i czeskich artystów, wspólnie z nimi pracował nad wystawą.

Na pierwszą z prezentacji zlożyły się:

– Konferencja

„Wolność, Równość … Sztuka.
Świat artystyczny między represją a emancypacją.”
„Wolność, Równość … Sztuka. Świat artystyczny między represją a emancypacją”,
to tytuł spotkania, które odbyło się w styczniu, w Galerii Szara w Cieszynie. W trakcie trwania spotkania odbyła się dyskusja, dotycząca poniższych problemów:
jak stosunki władzy określają formułę sztuki w Polsce i Czechach?
polityka i ekonomia w sztuce
jaki potencjał krytyczny ma sztuka polska, a jaki czeska?
cenzura i autocenzura sztuki.
Z problemem zmierzyli się przedstawiciele różnych środowisk. Swój udział zapowiedzieli m.in. Artur Żmijewski, Sławomir Sierakowski, Jiri Siostrzonek i inni.

Organizatorzy sympozjum: Joanna Wowrzeczka i Tomasz Warczok

– Wystawa

„Wolność, Równość … Sztuka.
Świat artystyczny między represją a emancypacją.”

Prezentująca punkt widzenia młodych artystów na problemy związane z wolnością wypowiedzi artystycznej i próbami jej ograniczania.

Byl to wieloglos w dyskusji na temat oddziaływania różnych pól władzy i wpływów na świat artystyczny.

W chwili, w której nie potrafimy już tak głęboko zachłysnąc się wolnością i równością jak było to możliwe na początku III RP zależało nam na pokazaniu kilku różnych postaw wobec kwesti wolności i równości jakie prezentują artyści z Polski i Czech. Wystawa nie była kroniką konfliktu pomiędzy sztuką a Kościołem w Polsce, i nie chcielibyśmy jej do tego tylko sprowadzać. Jednakże pojawiły się na niej prace, ktore o tym sporze opowiadają. “Powtórzenie” Artura Żmijewskiego opisujące mechanizm represji, czy też “wojna” jaką Przemysław Kwiek prowadzi od wielu lat w imieniu sztuki z bezdusznym aparatem władzy to pewne istotne punkty obszaru pomiędzy represją a emancypacją wyznaczone przez polskich artystów.

Kurator: Dariusz Fodczuk

Wystawa:
Gry Wizualne
kolejna prezentacja w ramach Projektu Otwartego, którego założeniem jest konfrontowanie aktualnych tendencji, w sztuce Czech i Polski.Dita Pepe

Aneta Grzeszykowska

& Jan Smaga

Kateřina Držková

Maciej Osika

Tereza Severová

Ewa Axelrad

kuratorzy Joanna Rzepka & Łukasz Dziedzic

wystawa 25.10.2007 – 28.11.2007

Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej z programu Interreg III a Czechy-Polska.

Projekt Otwarty jest częścią programu Ciesz się Cieszynem.

współpraca:

Miasto Cieszyn, Galeria Raster

patroni medialni:

Umělec, Fotopolis.pl, art papier, Exit, Independent.pl, F5 księgarnia fotograficzna, Bęc Zmiana, spam.art.pl

galeria szara / strefa szarej © 2019 All Rights Reserved

galeria szara / fundacja kultury audiowizualnej strefa szarej / 2012-2016 / some rights reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress