info:

UWAGA! PRZEBUDOWA STRONY - ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY
Od 2016 roku zapraszamy do Galerii Szara w Katowicach, więcej szczegółów na temat aktualnych działań na stronie
www.galeriaszara.pl

Kongres Kultury i Komunikacji w Cieszynie

Pierwsze na taką skalę spotkanie ludzi w Cieszynie w sprawie kultury. Rozpoczyna się wielka przygoda, ale i wysiłek wspólnego diagnozowania tego, co jest i tego co chcemy żeby było. My mieszkańcy, pracownicy instytucji publicznych,organizacji pozarządowych i sektora prywatnego, bezrobotni, emeryci, młodzież, po prostu wszyscy, którym choć trochę zależy żeby kultura była czymś bliskim i ważnym.


6 grup tematycznych, 6 liderów lokalnych, 6 ekspertów zewnętrznych

Można się zapisać do grupy, której wątek wiodący jest bliski, ważny, a może zwyczajnie ciekawy dla Ciebie. Ważne żeby się zapisać, bo tym razem nasze postulaty nie trafią do śmietnika będą bowiem punktem wyjścia do opracowywania programu rozwoju kultury dla miasta Cieszyna.


Kiedy i gdzie?

Dzień 1: 30 listopada 2012 (piątek),

godz. 14.00 – 15.00 – oficjalne otwarcie Kongresu z udziałem m.in: prof. dr hab. Tadeusza Sławka, dr Łucji Ginko

Miejsce: Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy”, ul. Zamkowa 1

godz. 15.30 – 19.00 – prace w grupach

Miejsce: Zamek „Cieszyn”, C.O.K „Dom Narodowy”, Galeria „Szara”, Biblioteka Miejska,

Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy”, Uniwersytet Śląski, Fundacja „Być Razem”.

Dzień 2: 1 grudnia 2012 (sobota),

godz. 10.00 -13.00 – wspólna próba podsumowania, wnioski, postulaty, zamknięcie obrad.

Moderator spotkania: dr Wojciech Kłosowski.

Miejsce: Uniwersytet Śląski, sala konferencyjna, ul.Bielska 62


Jak wziąć udział w „Kongresie kultury i komunikacji” w Cieszynie?

1. Kongres ma formułę otwartą. Do udziału mogą zgłaszać się mieszkańcy gminy, a także osoby związane z Cieszynem i Czeskim Cieszynem.

2. Aby zgłosić się na Kongres Kultury i Komunikacji w Cieszynie należy:

• wysłać e-maila na adres: kongres.kk@gmail.com

• w tytule e-maila wpisać nazwę grupy roboczej oraz koordynatora lokalnego, podać imię, nazwisko oraz krótko uzasadnić chęć udziału

• w treści e-maila można też zgłaszać wątki, które zdaniem zgłaszającej się osoby powinny zostać podjęte w ramach danej grupy roboczej

Zgłaszać można się też osobiście w biurze kongresu w Świetlicy Krytyki Politycznej „Na Granicy”

(ul. Zamkowa 1, Most Przyjaźni) od poniedziałku do piątku (do 28.11.2012, między 10.00 a 18.00)

3. Uczestnictwo w kongresie można zgłaszać do 28.11.2012 (środa).

W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się z organizatorami telefonicznie:

Joanna Wowrzeczka (607 051 752), Anna Cieplak (604 778 950)

GRUPY TEMATYCZNE:

1. Temat: Pomoc/partnerstwo/partycypacja.

Prowadząca: Joanna Rzepka-Dziedzic
, kuratorka Galerii „Szara”, prezeska Fundacji Kultury Audiowizualnej „Strefa Szarej”.

Obcowanie z kulturą wydaje się być oczywistą potrzebą każdego z nas, a przynajmniej do momentu, w którym zaczynamy mówić o jej finansowaniu, niezależnie od tego czy dotyczy to instytucji, organizacji i innych działań oddolnych. Jak wspierać “dużych”, a jak “małych“ – czyli od pomocy do partnerstwa? Czy jest możliwe wieloletnie funkcjonowanie dużych wydarzeń kulturalnych bez znacznego wsparcia ze strony budżetu miasta? Rozwiązania systemowe – jak Miasto może wspierać duże wydarzenia kulturalne?

Ekspertka: dr Łucja Ginko – wieloletnia dyrektorka Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego, DoradcaMarszałka ds. Kultury

Miejsce: Galeria „Szara” (ul. Srebrna 1)
godz: 15.30- 19.00

2.            Temat: Kultura motorem rozwoju – nowe zjawiska, inicjatywy, twórcy, animatorzy po 1989 roku.

Prowadzący: Bogusław Słupczyński – reżyser teatralny, aktor, założyciel Teatru CST w Cieszynie

i Stowarzyszenia na rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur „Sałasz”.

Często w rozmowach o kulturze w Cieszynie pojawia się temat braku wsparcia dobrych inicjatyw ze strony samorządu co rzekomo powiększa listę znikających z miasta kolejnych imprez kulturalnych. Przyjrzyjmy się zatem temu, co wydarzyło się w cieszyńskiej kulturze po 1989 roku? Czy więcej mamy osiągnięć czy niewykorzystanych szans minionego okresu? Czy możliwy jest związek kultury z gospodarką?

Ekspert: Grzegorz Wójkowski (Stowarzyszenie Bona Fides)

Miejsce: Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy”, ul. Zamkowa 1.
godz: 18.00-21.30

3. Temat: Jak być niekulturalnie kulturalnym. „Leadership” w kulturze.

Prowadzący: Michał Paluch – 
pedagog, współtwórca Freestyle City Festival i realizator projektu

Transgranicznego Centrum Wolontariatu i Wsparcia Imprez.

Kultura jest nośnikiem wartości i antywartości. Rolą liderów społecznych jest nie tylko podtrzymywanie tego,

co wzniosłe i historycznie sentymentalne. Lider ma zadanie znacznie trudniejsze – rozpoznawanie i eliminację duchów przeszłości, kultury monotonii, apatii społecznej i bylejakości. W jaki sposób rozliczyć się z normami kulturowymi Cieszynian? Na jaką kulturę skazujemy kolejne pokolenia?

Miejsce: Biblioteka Miejska, ul. Głęboka 15
godz: 15.30- 19.00

Ekspertka: Hanna Gill-Piątek – Krytyka Polityczna, Zieloni 2004. 

4. Temat: Freestyle w legalnym obiegu, czyli miejsce wolnego stylu w Cieszynie.

Prowadzący: Wojciech Szczurek – Szef biura Transgranicznego Centrum Wolontariatu, członek zarządu Freestyle City Festival, raper, mc, prekursor dyscypliny le parkour na Śląsku Cieszyńskim.

Czy freestyle musi być kontrkulturą? Cypher, tagi, jam session, dje w centrum miasta? Uliczna kultura wolnego stylu kojarzona jest często z kapturem, snowboardem i hermetycznym środowiskiem. Z drugiej strony imprezy sportów ekstremalnych czy koncerty rapowe cieszą się największym zainteresowaniem wśród młodzieży?

Czy można dostać dotację na nielegal? Jak radzą sobie aktywiści ulicznej kultury na pograniczu dwóch miast granicznych?

Miejsce: Zamek „Cieszyn”, ul. Zamkowa 3

godz: 15.30- 19.00


5. Temat: Prawo do współuczestnictwa – kultura społeczna w Cieszynie. 


Prowadzący: Mariusz Andrukiewicz 
– Prezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” w Cieszynie.

Ekspertka:  Anna Szelest – Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST.

Tak jak w całej Polsce tak i w Cieszynie społeczeństwo jest bardzo zróżnicowane więc obok osób świetnie radzących sobie z życiem są i tacy, którzy z trudem się w nie włączają. Kultura spełnia w tych procesach kluczową rolę. W grupie będziemy dyskutować na temat zasad partycypacji społecznej, wykluczenia i włączenia w życie wspólnoty lokalnej różnych grup mieszkańców, a także na temat norm społecznych, zasad, ustaw jako narzędzi

do konstruowania świadomej i pełnej odpowiedzialności za wspólnotę lokalną. Ważny będzie również temat partnerstwa jako narzędzia promocji miasta.

Miejsce: Fundacja „Być Razem”, ul. Wałowa 4

godz: 15.30-19.00

6. Temat: Kultura a region.

Prowadzący: dr Grzegorz Studnicki – adiunkt w Zakładzie Pogranicza i Społeczności Lokalnych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ, pracownik Muzeum Śląska Cieszyńskiego.
Ekspert: dr Wojciech Kłosowski  – ekspert samorządowy, specjalista w dziedzinie strategicznego planowania rozwoju lokalnego, autor książek, wykładowca zarządzania kulturą w PAN. 

Region to nie tylko muzea i miejsca pamięci, ale także ogromna ilość organizacji, działających na rzecz dziedzictwa. Kultura regionalna to kultura spotkań, dyskusji, negocjacji i konfliktów na temat tego, co uważamy za godne upamiętniania oraz tego jak definiujemy własną tożsamość. Jakiej żywej kultury regionu chcemy? W jaki sposób ma być ona uwzględniana w edukacji oraz oficjalnych obiegach kultury? Jak korzystamy z dziedzictwa w obszarze pogranicza, czy zauważamy sąsiadów? Ostatecznie: Czy można decydować jakie przejawy kultury są bardziej lub mniej wartościowe i co z tego wynika dla polityki kulturalnej?

Miejsce: C.O.K „Dom Narodowy”

Godz: 15.30-19.00

Organizatorzy:

Kongres organizuje Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy”. Współorganizatorami są Gmina Cieszyn reprezentowana przez Burmistrza Mieczysława Szczurka oraz Transgraniczne Centrum Wolontariatu.

Patronat honorowy pełnią Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz oraz Starosta Powiatu Cieszyńskiego Jerzy Nogowczyk. Organizację Kongresu wspiera Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsko-Białej oraz niezależni eksperci. Patronem medialnym jest Radio Katowice oraz TVP3 Katowice.

źródło: materiały prasowe

galeria szara / strefa szarej © 2019 All Rights Reserved

galeria szara / fundacja kultury audiowizualnej strefa szarej / 2012-2016 / some rights reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress