info:

UWAGA! PRZEBUDOWA STRONY - ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY
Od 2016 roku zapraszamy do Galerii Szara w Katowicach, więcej szczegółów na temat aktualnych działań na stronie
www.galeriaszara.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie Miasto AV

Fundacja Kultury Audiowizualnej Strefa Szarej serdecznie zaprasza do udziału w projekcje Miasto AV, który jest kontynuacja projektu Akademia AV skierowanym do młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej w Cieszynie, realizowanym przy wsparciu Fundacji Orange.

Głównym celem projektu jest zintegrowanie polsko – czeskiej młodzieży poprzez działania audiowizualne. Projekt służy pogłębieniu relacji, oswojeniu uprzedzeń, przełamaniu stereotypów oraz lepszemu poznaniu języka sąsiadów. Oprócz tego młodzież będzie miała okazję uzupełnić wiedzę z zakresu prawa autorskiego, poznać techniki obsługi nowoczesnych urządzeń i wykorzystać tę wiedzę do tworzenia własnej sztuki audiowizualnej.

Bezpłatne warsztaty wprowadzą uczestników w temat nowych mediów, transgraniczności oraz wzmocnią świadomość potrzeby sąsiedzkiej integracji i wzmocnienia świadomości kulturowej. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość pracy z specjalistami w zakresu technik multimedialnych, wysłuchać wykładu dotyczącego prawa autorskiego na licencji Creative Commons, spotkać się z specjalistą w zakresie transgraniczności.

Rezultatem projektu będzie strona internetowa projektu oraz cztery realizacje multimedialne, dwa filmiki dotyczące relacji między mieszkańcami polskiego i czeskiego Cieszyna oaz dwa filmiki/ teledyski promujące wydarzenie.

Warsztaty odbywać się będą równolegle od marca do maja 2014. Wśród prowadzących znajdują się: Urszula Kluz-Knopek, Michał Kochaniewicz, Marcin Młynek, Janusz Gibiec.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej: www.av.art.pl. Termin zgłoszeń upływa 23 marca 2014.

Przypominamy, że ilość miejsc dla uczestników warsztatów jest ograniczona

Spotkanie inauguracyjne odbędzie się 25.03.2014 o godzinie 17:00, w Galerii Szarej przy ulicy Srebrnej 1 w Cieszynie. Przewidywany koniec spotkania planowany jest na godzinę 19:30.

 

PROWADZĄCY

Urszula Kluz-Knopek

MAPA OBRAZÓW NIEWYDARZEŃ

Pamiętam, że gdy byłam małą dziewczynką zgubiłam zęba w rzece, swojego, w Olzie. Od tego czasu nieco nieufnie patrzę na te rzekę – złodziejkę. Traumatyczność tego doświadczenia podkreśla fakt – że nikt z moich bliskich nie jest w stanie potwierdzić realności tego wydarzenia.

Dziś zastanawiam się czy możemy mówić o swojej tożsamości, ufając tak niepewnej pamięci? I czy fakty, czy raczej wspomnienia mają większe znaczenie dla nas i w nas. Tego nie wiem, ale chciałabym się dowiedzieć i dlatego zapraszam Was do współpracy.

Olga Togarczuk w swojej książce Bieguni pisze, że “Można wejść do tej samej rze­ki – jak naj­bar­dziej – na­wet jeżeli brze­gi za­rosły trzciną, a gdzieś przy brze­gu po­jawiła się nieo­cze­kiwa­na mieliz­na. To właśnie rze­ki są jed­ny­mi z rzad­kich niez­mien­nych zja­wisk na świecie, i w cza­sie, i w przestrzeni. ” To właśnie ta rzeka będzie punktem wyjścia do rozważań na temat pamięci i tożsamości.

W praktyce każdy z uczestników warsztatów będzie poproszony o znalezienie i nakręcenie kilku historii, marzeń, wspomnień lub snów, które posłużą nam do stworzenia nowej mapy miasta, mapy obrazów niewydarzeń, której centralnym punktem będzie rzeczka.

Michał Kochaniewicz

Pasjonuję się multimedia-designem i kulinariami. Bardzo interesuje mnie powiązanie tożsamości narodowej czy kulturowej z kuchnią. W swoim projekcie chciałbym zająć się tą (bardzo przyjemną) stroną naszego trans-granicznego życia – czyli jedzeniem. Chciałbym razem z Wami stworzyć krótki filmik złożony z wywiadów, których tematem będą wasze wspomnienia związane z jedzeniem, dokonania kulinarne, tradycje waszych domów. Może uda się też nam coś razem zjeść, pogotować i popróbować.

Marcin Młynek

PĄCZKOWANIE

Pogranicze to szczególne miejsce. Miejsce, w którym częściej ocieramy się o definicję własnej tożsamości. Co z tego wynika? Co pączkuje w kontakcie z drugim człowiekiem, narodem? Wierzę że w takiej sytuacji, nie zawsze wygodnej historii i komunikacji, może powstać coś nowego, co prowadzi dla wzbogacenia na różnych płaszczyznach, że na bazie tego może powstać coś kreatywnego co pączkuje w stronę ogólnego DOBRA. Chciałbym z wami zrealizować videoclip, który przy pomocy nowych technologii, za pomocą symboli będzie wizualizował proces pączkowania.

Janusz Gibiec

Od kilku lat zajmuje się vjingiem oraz pracą z video i techniką filmową. Podczas zajęć będziemy zajmowali się videomapingiem, animacją poklatkową i komputerową. Będziemy pracować z aparatem fotograficznym, komputerem, projektorem i światłem.

Inauguracja 25/03/14

Grzegorz Studnicki – wystąpienie: „Czesi i Polacy na Śląsku Cieszyńskim – od wzniosłych metanarracji do praktyk życia codziennego w cieniu granicy” Wystąpienie będzie próbą antropologicznego spojrzenia na Cieszyn i Czeski Cieszyn jako miasta funkcjonujące w obrębie dwóch bytów państwowych. Takie ujęcie niewątpliwie budzi pytania dotyczące historii regionu i miasta, jak i praktyk towarzyszących granicy, czy funkcjonowania obok siebie dwóch narodów. Podczas wystąpienia poruszone będą także takie kwestie jak palimpsestowy charakter przestrzeni miejskiej, miasto a wielokulturowość, wspólne dziedzictwo, dawne jak i współczesne formy współpracy miedzy Polakami i Czechami, konsekwencje stopniowego otwierania się granicy po 1989 roku (nieograniczoność).

galeria szara / strefa szarej © 2019 All Rights Reserved

galeria szara / fundacja kultury audiowizualnej strefa szarej / 2012-2016 / some rights reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress