info:

UWAGA! PRZEBUDOWA STRONY - ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY
Od 2016 roku zapraszamy do Galerii Szara w Katowicach, więcej szczegółów na temat aktualnych działań na stronie
www.galeriaszara.pl

MEDIALIŚCI 2.0 – “Oswajanie dźwięku” Adam Gołębiewski – fotorelacja

Warsztaty dźwiękowe – Prowadzący: Adam Gołębiewski
8.06.2015
organizator: Fundacja Strefa Szarej

 

Medialiści po raz drugi w Cieszynie

W jaki sposób najlepiej integrować pokolenia? Czy też edukować w zakresie alternatywnego spędzania wolnego czasu? Fundacja Kultury Audiowizualnej „Strefa Szarej” znalazła na to metodę. Proponuje skorzystać z pomocy sztuki współczesnej, korzystającej z nowych mediów. To właśnie one będą stanowić rewelacyjny międzypokoleniowy łącznik. Aby się o tym przekonać wystarczy wziąć udział w projekcie MEDIALIŚCI 2.0.

W okresie kwiecień – październik 2015 w Galerii Szarej będą realizowane warsztaty, skierowane do dzieci oraz ich opiekunów, w szczególności seniorów. Założeniem projektu jest minimalizowanie bariery w dostępie do dóbr kultury i sztuki współczesnej oraz trudności związanych z odczytywaniem języka medialnego. Sztuka ma stanowić bufor w komunikacji międzypokoleniowej.

Tematyka warsztatów będzie zróżnicowana. Przewiduje się, że dodatkowo zostanie włączona część polegająca na zaznajomieniu z jednym z kluczowych nurtów w sztuce współczesnej, wykorzystujących nowe media i technologie z tym związane, np. videoart, performance multimedialny, czy fotografia cyfrowa. Jednym z celów jest także stymulowanie kreatywności i procesu twórczego myślenia, a tym samym alternatywnej metody spędzania wolnego czasu. W związku z tym zaplanowane zostały takie ćwiczenia, jak tworzenie kolaży, rejestracje i przetwarzanie dźwięków, tworzenie prostych filmów czy performance i wiele innych. Te metody mają służyć nie tylko przełamywaniu rosnącego dystansu międzypokoleniowego, a także budowaniu świadomych odbiorców sztuki i kultury.

Warsztaty pn. “Oswajanie dźwięku” miały formę dwuczęściową. W części pierwszej zostało dokonane wprowadzenie na temat, w znacznej mierze, arbitralnego kulturowego podziału na dźwięki piękne i brzydkie jak również muzyczne i nie muzyczne. W tym celu prowadzący zaprezentował i opisał swoje instrumentarium oraz pewne stosowane przez siebie alternatywne praktyki/techniki inicjacji dźwięku. W części drugiej, prowadzący opuścił salę zajęciową, a uczestnicy (dzieci i dorośli), mogli sami swobodnie poznawać i odkrywać potencjał zgromadzonego instrumentarium. Pod koniec warsztatów stworzona została mała improwizująca perkusyjna orkiestra.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Adam Gołębiewski – urodzony w 1984 roku perkusista, improwizator, muzykolog, socjolog. Porusza się głównie na gruncie muzyki swobodnie improwizowanej, eksperymentalnej i free jazzu. Koncentruje się na krańcowym rozszerzaniu możliwości zestawu perkusyjnego i instrumentów perkusyjnych w zakresie ich anatomii, brzmienia i ekspresji, czego rezultatem jest bezpośredni i dojmujący język dźwiękowy. Był zapraszany do współpracy przez takie ikony muzyki eksperymentalnej jak Yoko Ono czy Thurston Moore. Występował i nagrywał z czołowymi przedstawicielami muzyki improwizowanej: Matsem Gustafssonem, Fredem Lonberg-Holmem, Kenem Vandermarkiem, Johnem Edwardsem, Alexem Wardem, Mazenem Kerbajem, Sharifem Sehnaoui, Peterem Evansem, Agusti Fernandezem, Timem Daisy, Mikołajem Trzaską, Mike Majkowskim, Łukaszem Szałankiewiczem i wieloma innymi. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

 

galeria szara / strefa szarej © 2019 All Rights Reserved

galeria szara / fundacja kultury audiowizualnej strefa szarej / 2012-2016 / some rights reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress