info:

UWAGA! PRZEBUDOWA STRONY - ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY
Od 2016 roku zapraszamy do Galerii Szara w Katowicach, więcej szczegółów na temat aktualnych działań na stronie
www.galeriaszara.pl

VIDEO4 IN/DEPENDENCY /// CURATORIAL MEETINGS

VIDEO4 IN/DEPENDENCY

– wystawa video online – artystek i artystów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, w ramach projektu CURATORIAL MEETINGS.

30.09 – 14.10.2015 – dostęp online – www.video.v4curators.net
30.09.2015 / 19.00 – pokaz filmowy w Galerii SZARA w Cieszynie

30.09 – 14.10.2015 – available online – ww.video.v4curators.net
30.09.2015 / 19.00 – film screening in Galeria SZARA, Cieszyn, Poland

ARTISTS ///
Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Dominik Ritszel, Ilona Németh, Karolina Breguła, Rozi Szeleczki, Vasil Artamonov & Alexey Klyuykov, Zuzanna Janin

CURATORS //
Eszter Lázár, Zuzana Štefková, Łukasz Dziedzic

[FOR ENGLISH SCROLL DOWN!] ————————

Video4 In/dependency jest drugą częścią projektu Curatorial Meetings, którego celem jest zainicjowanie sieci opartej na wymianie doświadczeń, współpracy w zakresie kultury między kuratorami galerii w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Projekt rozpoczął się z serią spotkań w Galerii Szara w marcu 2015 roku w Cieszynie. Podczas intensywnego weekendu przedstawiciele 28 galerii z Polski, Czech, Słowacji i Węgier zaprezentowali swoje działania, koncentrujące się na Instytucji Sztuki jako miejscu “niezależnym” i opisywaniu tego, co dokładnie oznacza ten termin w kontekście lokalnym, regionalnym i globalnym.

Pozostając w tym samym kontekście, Video4 In/dependency jest wyborem aktualnych prac wideo z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, wprowadzając różne sposoby widzenia i negocjowania współczesności, w kontekście geopolitycznym, ekonomicznym, kulturowym i roli jaką w nich może odgrywać osoba artysty.

Filmy będą wyświetlane jako pokaz on-line na stronie internetowej projektu www.video.v4curators.net.

Specjalny pokaz filmów odbędzie się w Galerii Szarej w Cieszynie w dniu 30.09.2015 o godzinie 19.00.

—————————————————————

Video 4 In/dependency is the second part of the Curatorial Meetings project which aim is to initiate a network based on exchange experiences, cooperation and cultural exchange between curators at galleries of the Visegrad countries.

The project started with an event-series entitled Curatorial Meeting took place at Szara Gallery, Cieszyn in March 2015. During the intensive weekend representatives of 28 galleries from Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary presented their activities focusing on the subject of art institutions as „independent” places and describing what this term exactly means in local, regional and global contexts.

Staying at the same buzzword, Video 4 In/dependency is a selection of contemporary video works from Poland, Czech Republic, Slovakia, and Hungary introducing variety of artistic positions negotiating contemporary geopolitical, economical, and cultural contexts and the role of an artist within them.

The films will be shown as an online show on the project website www.video.v4curators.net from 29.09,2015 until 14.10.2015.

The special open film screening will taking place at Szara Gallery in Cieszyn on 30.09.2015 / 19.00

 

 

Project is financed form International Visegrad Fund.

Projekt współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund)

 

galeria szara / strefa szarej © 2019 All Rights Reserved

galeria szara / fundacja kultury audiowizualnej strefa szarej / 2012-2016 / some rights reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress