info:

UWAGA! PRZEBUDOWA STRONY - ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY
Od 2016 roku zapraszamy do Galerii Szara w Katowicach, więcej szczegółów na temat aktualnych działań na stronie
www.galeriaszara.pl

Fundacja Galeria Szara

Celem Fundacji jest wspieranie oraz promowanie kultury i sztuki współczesnej w Polsce, jak i za granicą. Zajmuje się organizacją wystaw, koncertów oraz innych wydarzeń kulturalnych, prowadzeniem warsztatów, pokazów, itd. Współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami, działającymi zarówno na kraju, jak i poza nim.

Od listopada 2018 roku Fundacja zmieniła nazwę i lokalizację siedziby. Nazwa Fundacja Kultury Audiowizualnej Strefa Szarej zmieniono na Fundacja Galeria Szara z siedzibą w Katowicach.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie podmiotów. Są to:

  • Galeria SZARA w Katowicach
  • Studio KARMISZARA w Katowicach
  • Szara Na Warsztat w Katowicach
  • Galeria Szara Records
    • Fundacja i galeria posiadają wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności wystawienniczej oraz edukacyjnej umożliwiające realizacje warsztatów multimedialnych, a także umożliwiające aranżację przestrzeni dla najmłodszych uczestników.
  • Osoby prowadzące Fundację i Galerię posiadają szerokie doświadczenie oraz kierunkowe wykształcenie poparte wieloletnim i praktycznym zaangażowaniem na rzecz promowania i wspierania polskiej kultury i sztuki współczesnej w kraju i za granicą. Posiadają również wykształcenie pedagogiczne i artystyczne w stopniu magisterskim oraz doświadczenie zdobyte poprzez pracę na Uniwersytecie Śląskim, w szkołach podstawowych, średnich oraz policealnych o profilach artystycznych, fotograficznych i reklamowych, oraz w ramach edukacji nieformalnej.
  • Zespół fundacji posiada szerokie i wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na dziania kulturalne i artystyczne z różnorodnych źródeł zewnętrznych, w tym funduszy regionalnych, krajowych i europejskich. Pozyskanie wsparcia finansowego na działalność m.in. z: Phare CPC, Interreg IIA CZ-PL, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Urząd Marszałkowski w Katowicach, Fundusz Wyszehradzki, Fundacja Orange, Instytuty Polskie, Gmina Cieszyn, sponsorzy prywatni.

ZOBACZ>>> LISTA DZIAŁAŃ FUNDACJI 2002-2016


Fundację prowadzą:

Joanna Rzepka-Dziedzic (ur. 1979 w Bielsku-BIałej) – artystka multimedialna, autorka instalacji, fotografii i wideo, kuratorka, aktywistka lokalna. Kuratorka Galerii Szara. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu (MA) w trzech zakresach: Krytyka i Promocja Sztuki, Pedagogika Sztuki oraz Fotografia; Absolwentka Instytutu Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opawie – Czeska Republika (BA), temat pracy licencjackiej (część teoretyczna) – “Źródła finansowania projektów fotograficznych w Polsce po roku 2004”. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015 r.

Łukasz Dziedzic (ur. 1977 roku w Mysłowicach) –  artysta audiowizualny, tworzy filmy wideo, instalacje, fotografie, projekty muzyczne takie jak:  John Lake, Lugozi, Iron Noir (wspólnie z Wojtkiem Kucharczykiem, Mik Musik). Kurator Galerii Szara. Absolwent Wydziału Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

———————————————————————

Zarząd Fundacji – kontakt:

Joanna Rzepka-Dziedzic – prezeska
tel. 502 76 41 46 / joanna.rzepka@strefaszarej.pl

Łukasz Dziedzic – wiceprezes
tel. 502 31 78 87 / lukasz.dziedzic@strefaszarej.pl

galeria szara / strefa szarej © 2019 All Rights Reserved

galeria szara / fundacja kultury audiowizualnej strefa szarej / 2012-2016 / some rights reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress